2016-02-02

INFORMACJE O JEDNOSTCE

  • nazwa  szkoły

ZESPÓŁ  SZKÓŁ
im. Prymasa Tysiąclecia
Stefana Kardynała Wyszyńskiego

  • adres

ul. Kościuszki  14
45 – 062  Opole

  • numer telefonu

77  4 5 4 2 7 5 1
77  4 5 4 5 6 6 8

  • fax

77  4 5 4 2 7 5 1
77  4 5 4 5 6 6 8

  • e-mail

sekretariat@5lo.opole.pl
sekretariat@zsprymas.opole.pl

  • adres strony www

http://zsprymas.opole.pl
http://www.5lo.opole.pl

  • dyrektor

mgr  ROMUALD FLORCZAK

  • wicedyrektorzy

mgr  EWA ADAMCZYK

mgr  BOŻENA  BUJACZ

mgr  BEATA RATAJCZAK-JANYSZEK

  • główny księgowy

mgr MARIOLA SZKLARSKA

  • inne stanowiska kierownicze

Kierownik  ds. gospodarczych
mgr inż. GRAŻYNA ZEWELD